Medlemskapet är 200 SEK (50 SEK för flykting).

Членський внесок становить 200 SEK (50 SEK для біженця).

 

Genom att bli medlem i föreningen godkänner du de villkor och regler som föreskrivs i stadgan.

Medlemskapet är 200 kr (50 kr för flykting). Som medlem i föreningen ska du aktivt delta i verksamheten och göra insatser för bästa möjliga resultat satt av föreningens mål.

Medlemskapet gäller i ett kalenderår. Därefter måste medlemskapet förnyas.

Integritetspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig? Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som föreningen samlar in om sina medlemmar och behandlar i medlemsregistret. Personuppgifterna behandlas i syfte att bedriva administration, distribution och kommunikation med medlemmarna.

Vilka personuppgifter behandlas i medlemsregistret? Namn; kontaktinformation såsom e-postadress, telefonnummer, bostadsort; yrke, information om när medlemskapet började; information om betalning av medlemsavgiften.

Vilka mottagare kommer att få informationen? Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje part utan används endast internt inom föreningen för administration, distribution och kommunikation med medlemmarna.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna? Personuppgifterna lagras i medlemsregistret så länge medlemskapet varar.

Medlemmarnas rättigheter

  • Att få tillgång till sina personuppgifter lagrade i medlemsregistret
  • Att få felaktiga personuppgifter rättade från medlemsregistret
  • Att få sina personuppgifter raderade ur medlemsregistret om uppgifterna inte längre är nödvändiga för föreningens verksamhet enligt integritetsskyddspolicyn och stadgan
  • För att få reda på hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna i medlemsregistret
  • Att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Svenska integritetsskyddsmyndigheten).

Стаючи членом організації, Ви погоджуєтеся з умовами та правилами, які прописані у статуті.

Членський внесок становить 200 крон (50 крон для біженця). Будучи членом організації, Ви повинні брати активну участь в діяльності та докладати зусилля для якнайкращих результатів, поставлених метою організації.

Членство дійсне упродовж одного календарного року. Згодом членство необхідно поновлювати.


Політика конфіденційності

Хто відповідає за персональні дані? Рада несе відповідальність за персональні дані персональних даних, які асоціація збирає про своїх членів і обробляє в реєстрі членів. Персональні дані обробляються з метою адміністрування, розповсюдження та спілкування з учасниками.

Які персональні дані обробляються в реєстрі учасників? ім’я; контактна інформація, така як адреса електронної пошти, номер телефону, місто проживання; рід занять, відомості про час початку членства; відомості про сплату членських внесків.

Які одержувачі отримають інформацію? Особиста інформація не розкривається третім особам, а використовується лише внутрішньо в рамках асоціації для адміністрування, розповсюдження та спілкування з членами.

Як довго ми зберігаємо персональні дані? Особиста інформація зберігається в реєстрі учасників протягом усього періоду членства.

Права членів

  • Отримувати доступ до своїх персональних даних, які зберігаються в реєстрі учасників
  • Отримувати виправлені неправильні особисті дані з реєстру учасників
  • Видалити свої персональні дані з реєстру учасників, якщо дані більше не потрібні для діяльності асоціації відповідно до політики захисту конфіденційності та статуту
  • Щоб дізнатися, як довго асоціація зберігатиме персональні дані в реєстрі учасників
  • Щоб подати скаргу до Privacy Protection Authority (Шведський орган із захисту конфіденційності).
Scroll to Top